Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

I SA/Gl 1169/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

I SA/Gl 1196/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego

I SA/Wr 1826/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 1744/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-22

Wniosek w przedmiocie zwrotu podania w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa na rzecz Skarbu Państwa

I SA/Gl 1306/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie Interpretacja prawa podatkowego

I SA/Gl 1314/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie interpretacji podatkowej

I SA/Wr 576/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako członka zarządu spółki z o.o. za zaległość tej spółki z tytułu podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r.

I SA/Gl 156/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kary porządkowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

I SA/Gl 167/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Skarga W. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kary porządkowej wskutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100