Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Olsztynie X
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Ol 1242/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.