Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala sk...

II OSK 2747/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala s...

II OSK 2748/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala ska...

II OSK 2746/12 - Wyrok NSA z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala sk...