Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6166 Łowiectwo X

II OZ 1024/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego od pisma informującego o przekazaniu wniosku

II OZ 634/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z [...] 2009 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wyłączenia działek z obwodów łowieckich

II SO/Kr 13/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-28

Wniosek Koła Łowieckiego '[....] ' w W. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [....]

II SA/Ke 360/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-06-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie psa rasy chart lub jego mieszkańca

II OSK 596/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w graficznym wykresie granicy między obwodami

II SA/Lu 302/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego

II OSK 1272/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego

II OW 88/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie wskazania: organu właściwego do naprawienia szkody wyrządzonej przez jelenie w ogrodzonych sadach

IV SA/Wa 405/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   46