Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6213 Inne świadczenia finansowe związane z lokalem mieszkalnym X

II SA/Wa 1568/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-18

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Go 21/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Z. w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

II SAB/Go 8/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

II SA/Bk 344/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

I OSK 2644/13 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 620/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie świadczenia finansowego związanego z lokalem mieszkalnym

II SA/Wa 1513/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

III SA/Kr 281/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1387/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1503/13 - Wyrok NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100