Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Ke 112/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 2037/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Sz 1446/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 937/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 938/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 445/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-16

skarg M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

III SA/Kr 804/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 1714/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji