Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przyznania D. T. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, posiłku oraz uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 172/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. W. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

I OW 52/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. A. o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 139/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wojskowego Instytutu Medycznego w W. w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo Z.P. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych postanowił: oddalić wniosek

I OW 100/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu o wydanie decyzji potwierdzającej prawo M. L. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I OW 59/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo H. Z. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.