Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Lu 1131/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 88/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 656/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OW 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.K. o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I SA/Wa 1184/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 1054/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 630/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup środków higieny osobistej oraz środków czystości

II SA/Gd 816/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 528/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 102/07 dotyczącej wymierzenia grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00 w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie żądania zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowieniu adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pomocy w naturze
1   Następne >   +2   4