Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1030/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 273/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 537/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Ol 35/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 665/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 325/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 2658/13 - Wyrok NSA z 2015-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

IV SA/Gl 1406/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100