Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Grodźcu w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Grodźcu , nr XVI/92/04 w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie