Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I ONP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I ONP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwoś...

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa SKO we W. w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-19

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia A.D. na zarządzenie Przewodniczącego wydziału IV w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr ... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w ma...

I ONP 41/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie załatwienia wniosku i

IV SAB/Wr 30/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 75/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonego decyzją z dnia [...], nr [...]

I ONP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwości skargi Z. D. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Wałbrzychu

I ONP 30/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego, okresowego, celowego, celowego specjalnego

I ONP 35/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Wałbrzychu w przedmiocie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego specjalnego
1   Następne >   +2   6