Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Po 341/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych

II SA/Po 240/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty wypłaconych zasiłków okresowych i stałych

II SA/Bk 153/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie jednorazowego zasiłku celowego w związku z suszą

II SA/Po 102/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie zasiłku celowego