Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

I OW 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

II SA/Po 503/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

III SA/Kr 33/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

VIII SA/Wa 289/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Ke 8/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie : stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Gl 139/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   62