Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

III SO/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego

II SO/Lu 35/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego zasiłku okresowego

II SO/Ke 9/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-27

Wniosek A. C. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

II SO/Lu 23/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-10-19

Wniosek M. W. o wymierzenie grzywny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za nieprzekazanie do Sądu skargi w sprawie zasiłku okresowego

II SA/Go 539/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-31

Sprawa ze skargi D.B. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu z tytułu bezczynności organu po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. oku, sygn. akt II SA/Go 511/08

II SO/Lu 41/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

Wniosek T.W. o wymierzenie S K O w L. grzywny za nieprzekazanie w terminie do Sądu skargi w sprawie specjalnego zasiłku celowego

II SO/Lu 29/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-02

Wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 297/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi T. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie zasiłku okresowego i celowego

II SO/Lu 3/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-07

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi
1   Następne >   +2   +5   7