Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

VIII SA/Wa 876/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 2100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-18

skarg A. B. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu pierwszej instancji.

III SA/Kr 285/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami

III SA/Kr 505/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Kr 367/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 194/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

I OSK 541/17 - Wyrok NSA z 2017-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 59/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 804/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 818/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
1   Następne >   2