Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

IV SA/Wr 128/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 126/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Bd 514/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Wr 129/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OSK 926/17 - Wyrok NSA z 2017-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu rządowego