Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Gl 742/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 321/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 311/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia

IV SA/Wr 312/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia

I OZ 306/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] NR [...] w przedmiocie zasiłku celowego na złagodzenie skutków suszy

IV SA/Wr 560/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 131/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 306/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wr 215/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

I OSK 1941/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gdańsku w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   9