Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SA/Wr 344/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 413/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego bezzwrotnego p o s t a n o w i ł: odrzucić skargę.

II SA/Lu 262/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 20/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 25/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 44/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 667/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-02

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 16/00 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

II SAB/Lu 80/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 44/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga Marka D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku okresowego 4/II SA/Wr 1074/02
1   Następne >   +2   +5   +10   78