Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

VIII SA/Wa 702/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

VIII SA/Wa 734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 1004/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I OZ 605/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Samorzą...

I OZ 683/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 1887/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 53/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 856/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100