Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Op 527/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

I SA/Wa 1252/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 474/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o zmianę postanowienia WSA , sygn. akt II SA/Op 474/10 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SA/Bd 102/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 783/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Op 526/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku okresowego na skutek wniosku skarżącej o ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Gd 532/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 652/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 731/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100