Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1656/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 537/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

I SA/Wa 246/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 673/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Bk 179/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-26

Sprawa ze skargi K. C. na pismo SKO w B. w przedmiocie informacji w sprawie zasiłków celowych

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Łd 652/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100