Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SO/Op 2/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie decyzji SKO w Opolu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Po 95/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 613/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 252/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SAB/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-12

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość postępowania Prezesa SKO we W. w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 43/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SAB/Wr 120/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie załatwienia wezwania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 427/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z urzędu członków SKO we W. od udziału w postępowaniu w sprawie z wniosku z dnia [...] r. w zakresie dotyczącym decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...
1   Następne >   +2   +5   +10   100