Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

II SA/Ol 663/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-03

Skarga D.P. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1395/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg G. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I SAB/Wa 67/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 68/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SA/Kr 55/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. III SA/Kr 55/15 sprawy ze skarg K. Ś., K. K. na decyzje SKO nr [...] nr [...] nr [...] ...

III SAB/Gd 87/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 253/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Wr 819/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego

III SA/Kr 202/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-03-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg K. Ś. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100