Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Lu 814/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 273/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 1131/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 215/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SA/Lu 503/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku adwokat

II SAB/Lu 204/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez SKO w L. w przedmiocie odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku celowego na zakup opału do kuchni

II SA/Lu 539/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 85/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku celowego; w zakresie wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego

II SA/Lu 526/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100