Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

I SAB/Wa 86/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku sprawie przyznania pomocy na remont i naprawę domu

II SA/Ol 2/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na utrzymanie i dofinansowanie opłat mieszkaniowych

III SA/Gd 995/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 659/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-07

Sprawa ze skargi D.M.G. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SAB/Lu 658/05 dotyczącego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   36