Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bd 57/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-02

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

II SAB/Ol 82/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w M., działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta M. w rozpoznaniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej

II SA/Bd 1194/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w G. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 533/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-09-16

Sprawa ze skargi A.K. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Gd 30/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Bd 265/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-15

Skarga S. K. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Bd 265/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

II SA/Ol 730/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-23

Sprawa ze skargi M. W. na niewykonanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 730/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez '[...]' Ośrodek Pomocy Społecznej w '[...]' wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4