Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Wr 32/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy socjalnej

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

IV SAB/Wr 43/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na pokrycie zadłużenia z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy

II SAB/Lu 10/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie nie załatwienia w terminie wniosku o przyznanie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego na wniosek z września 2013 r.,

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

II SA/Op 376/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 84/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego specjalnego zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   27