Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

I SA/Wa 1929/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 458/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w J. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 896/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-08

Wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy O. w sprawie dotyczącej pokrycia kosztów leczenia Z. Z.

I SA/Wa 555/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-21

Sprawa ze skargi K. P. w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 698/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 478/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi T. D. n decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 1417/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 364/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie zasiłku celowego