Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

I OZ 1141/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego

II SAB/Lu 34/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na opał

II SAB/Lu 26/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o świadczenie na ubranie i obuwie zimowe

I OZ 506/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w przedmiocie niewykonania obowiązku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

I SAB/Wa 62/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] W. [...] w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Lu 20/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 41/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 44/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 667/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-02

Sprawa ze skargi T. W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 16/00 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   44