Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 679/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa [...] w przedmiocie uznania kwoty wypłaconego zasiłku za nienależne pobrane świadczenia rodzinne