Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1846/10 oddalającego skargę Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 196/10 stwierdzającego nieważność postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przed...

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

IV SA/Wr 584/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości
1   Następne >   2