Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Bk 170/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-13

Skarga L. Ż. na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1806/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

I SAB/Wa 266/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o uchylenie decyzji zobowiązuje Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku (data wpływu 25 czerwca 2010 r.) T. C. o uchylenie decyzji ostatecznej w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

I SA/Wa 1390/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1846/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi Z.D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku

I SAB/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-27

Skarga Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie bądź zmianę decyzji

I SAB/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-05

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z.R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie bądź zmianę decyzji

I SAB/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o uchylenie bądź zmianę decyzji

I OSK 659/19 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2