Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 1022/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OZ 14/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania prawa pomocy sygn. akt I SA/Wa 1022/04 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego.

I SA/Wa 407/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OSK 1898/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji