Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I ONP 27/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwoś...

II SO/Go 2/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Go 3/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 12/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie przekazania według właściwości skargi Z. D. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Wałbrzychu

III SO/Kr 39/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-28

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie P o s t a n a w i a : odrzucić wniosek

I OZ 708/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 15/10 odrzucające zażalenie Z. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV KO 50/10 o przekazaniu skargi Z. D. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W., jako mylnie skierowanej do WSA we Wrocławiu

I OPP 22/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga W.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SO/Po 4/18 z wniosku W.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego

I OPP 79/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga A.B. działającej przez kuratora B.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 588/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OPP 77/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga B.K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 585/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego