Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

IV SO/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy (dotyczącego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta G. w przedmiocie zasiłku celowego), w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Gl 818/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie zasiłku celowego

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

IV SA/Gl 1012/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie : zasiłku celowego

I SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I SA/Wa 3284/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy

I OW 66/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. K. o przyznanie pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pochówku zmarłej matki T. N.

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 37/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania sprawy i wydania decyzji.

IV SA/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta R. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   71