Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marciszów w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; II. o...

IV SA/Po 582/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Grodźcu w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Grodźcu , nr XVI/92/04 w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

II SA/Sz 956/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowogródek Pomorski w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

IV SA/Wr 133/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 132/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych