Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 2298/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

I OW 28/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku

I SA/Wa 469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SAB/Gd 59/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] po wydaniu wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt II SA/Gd 205/11 1.

I OSK 479/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy Niemce w przedmiocie nierozpoznania wniosku dotyczącego zasiłku celowego po wyroku II SA/Lu 859/07

II SAB/Lu 3/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Bd 102/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 195/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 514/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-07-11

Sprawa ze skargi M. F. na pismo Wójta Gminy N. w przedmiocie przesłania dokumentów i akt administracyjnych do SKO w S. w sprawie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   71