Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 1573/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie skargi na działanie organu

II SA/Lu 426/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie : zasiłku okresowego

IV SA/Wr 194/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku okresowego

I SA/Wa 1468/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie prawa do świadczenia z pomocy społecznej

IV SA/Wr 26/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

I OZ 608/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. K. na pismo Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie skargi na działanie organu

I SA/Wa 1354/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego

I OPP 42/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 503/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
1   Następne >   2