Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 773/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego