Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6392 Skargi na uchwały rady powiatu w przedmiocie ... (art. 87 i 88 ustawy o samorządzie powiatowym) X

III SA/Wr 447/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Skarga A S.A. z siedzibą w M. na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L.

III SA/Gd 457/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji

II SA/Gd 575/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

II SA/Wa 266/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie uchwalenia regulaminu określającego nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat c. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

I SA/Go 1562/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia wysokości stawki i zwolnień z podatku od posiadania psów w przedmiocie skargi na uchwałę rady miasta stwierdza nieważność § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miasta z dnia [...] r. nr [...].

II SAB/Ke 22/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zobowiązuje Radę Powiatu do rozpoznania wniosku Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną L. K. w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt Radzi...

II SA/Gl 87/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Łd 659/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie bezzasadności skargi Stowarzyszenia A na bezczynność Starosty [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100