Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Gl 611/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie regulaminu wypłacania r. dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina H.

IV SA/Gl 839/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie stałych komisji

III SA/Lu 282/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

III SA/Lu 266/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

II OZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 307/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 391/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 66/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka

II SA/Kr 771/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-04-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 779/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dobra w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra wieś Wilczyce w zakresie § 6 ust. l pkt 3 zdanie 5

II SA/Gl 629/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku Wojewody [...] o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   +10   100