Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 2755/14 - Wyrok NSA z 2016-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej