Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Ol 164/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w udzieleniu informacji publicznej

II SAB/Ol 154/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego w udzieleniu informacji publicznej 1. zobowiązuje Polski Związek Działkowców - Zarząd Ogrodu Działkowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia '[...]' o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych sprawy organowi; 2. zasądza od Polskiego Związku Działkowców - Zarządu Ogrodu Działkowego na rzecz skarżącego L. U.kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrot...