Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Gd 25/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w sprawie udzielenia informacji publicznej 1. zobowiązuje Wojewodę Pomorskiego do rozpatrzenia wniosku skarżącego R.Z. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku, 2. zasądza od Wojewody Pomorskiego na rzecz skarżącego R.Z. kwotę 100 zł ( sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Go 595/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-12-06

Sprawa ze skargi [...] na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie Dostęp do infromacji publicznej Uchylono zaskarżoną decyzję

II SAB/Kr 19/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 9/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Apelacyjnego w K. 1. Zobowiązuje Prokuratora Apelacyjnego w K. do podjęcia czynności lub wydania decyzji administracyjnej załatwiających sprawę z wniosku skarżącego Stowarzyszenia [...] w K. o udostępnienie informacji - w terminie 14 dni. 2. Nakazuje pobrać od Prokuratora Apelacyjnego w K. na rzecz WSA w K. kwotę 200 zł. tytułem nieuiszczonego wpisu.

II SAB/Kr 32/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiej Policji w K.

II SAB/Kr 37/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego zobowiązuje Prokuratora Rejonowego do załatwienia w terminie 14 dni wniosku Stowarzyszenia Klub ' ' w z dnia o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 59/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w

II SAB/Kr 63/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w

II SAB/Łd 60/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. - Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Sz 245/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi Okręgowej Izby Architektów na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   38