Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 285/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 680/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia

I OSK 1004/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 907/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 200/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 627/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku z 12 czerwca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 623/13 - Wyrok NSA z 2013-07-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. udostępnienia wyników kontroli doraźnej [...] w okresie od [...] stycznia 2010 r. do [...] sierpnia 2015 r. w zakresie realizacji ww. inwestycji)

II SAB/Wa 942/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. udostępnienia dokumentów będących opinią Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór nad jakością robót bitumicznych zrealizowanych przez wykonawcę w ramach umowy nr [...])

II SAB/Wa 944/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. udostępnienia ekspertyz dotyczących wad tunelu [...] w W.)
1   Następne >   3