Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

II SAB/Łd 28/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 519/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na Rzecz [...] w T. na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 55/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 87/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SAB/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu [....] we W. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 18/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 63/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w

II SAB/Kr 102/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego .
1   Następne >   +2   +5   +10   100