Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 588/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej dokumentacji medycznej

II SAB/Bk 86/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 1375/12 - Wyrok NSA z 2012-09-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 28/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 28/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-25

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii sprzeciwu od zarządzenia Starszego Referendarza Sądowego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu skargi

IV SA/Gl 337/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bk 40/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji
1   Następne >   2