Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6560 Interpretacje indywidualne wydawane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych X

III SA/Wa 373/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 261/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Gd 474/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I FSK 676/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 578/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg Z. [...] sp. z o. o. z siedzibą w R. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr IBPBI/2/423-161/12/AP, nr IBPBI/2/423-162/12/AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób ...

I SA/Po 469/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 1414/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi M. M. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Po 903/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w podatku od towarów i usług

I SA/Op 31/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I FSK 1555/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   100