Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

IV SA/Wr 358/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we W. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do odsetek od nieterminowego wypłacenia uposażenia

I SA/Wa 17/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

IV SA/Wr 132/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II FZ 96/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II SA/Ol 1072/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi I.Ż. na niewykonanie przez Burmistrza G. wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 29/09

II SA/Sz 410/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I SA/Łd 819/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji i określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2006 r.

VII SA/Wa 352/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Skarga M. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Gl 334/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   22