Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Gl 1020/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Łd 389/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Łd 262/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi Y. P.-A. na pismo Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Ł. w przedmiocie weryfikacji wyników Lekarskiego Egzaminu Państwowego

II SA/Rz 474/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zgody na ekshumację zwłok

IV SA/Gl 472/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Łd 480/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ekshumację zwłok

II OSK 453/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 246/12 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 390/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu
1   Następne >   +2   +5   +10   100